in

Hvordan hjælper man bedst børn og unge, med ordblindhed?

Dette indhold er sponsoreret

For det første er det vigtigt, at have en god dialog med barnets lærere, så de ved hvilke udfordringer barnet står overfor. Det er også vigtigt, at give barnet ekstra tid til lektierne og eventuelle andre opgaver, så de ikke bliver frustrerede over ikke at kunne følge med i undervisningen. Man kan også undersøge muligheden for ordblinde kursus for børn. Endelig er det selvfølgelig afgørende, at barnet selv har lyst til at lære – så vil alt andet falde på plads.

Er der steder, hvor man kan få rådgivning?

I Danmark findes der en række forskellige foreninger, både til børn og voksne, der lider af ordblindhed. For det første er der Ordblinde-foreningen i Danmark, som er en forening for ordblinde og deres pårørende. Foreningen har til formål at styrke og udvikle ordblindes livskvalitet gennem information, vejledning, netværksdannelse og aktiv deltagelse i samfundslivet. Derudover arbejder foreningen også på at skabe et bedre miljøer for ordblinde i Danmark – både på det sociale plan, arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Der findes også tilbud om lektiehjælp, som kan have en positiv indflydelse for at barn med ordblindhed.
 

Hvordan kan man støtte et barn med ordblindhed?

Ordblindhed kan have stor indflydelse på barnets hverdag. Det kan være svært at følge med i undervisningen, og det kan være en stor udfordring at lære at læse og skrive. Derfor er det vigtigt, at man som forældre er opmærksom på, hvordan man kan støtte sit barn bedst muligt. Derudover findes der en række redskaber og hjælpemidler, der kan gøre livet lettere for et ordblindt barn. Tal med lægen eller en specialpædagog om de forskellige muligheder – det kan for eksempel være et program til PC’en, der gør det nemmere at skrive tekster. Husk også at vise barnet, at du selv bruger disse redskaber – på den måde vil det føle sig mindre alene.

Positivitet og selvtillid

At have ordblindhed er ikke en hindring for at klare sig godt i livet. Med en positiv indstilling og god selvtillid kan man lære at leve med ordblindheden, og faktisk også lære at udnytte styrkerne ved det. Ordblindhed behøver ikke at være en hindring – tværtimod kan det faktisk være en fordel i mange situationer, hvor der skal tænkes ud af boksen. Det er dog vigtigt, at man har den rigtige indstilling til det, og selvom det kan være svært i starten, så er det noget, man kan lære.

Der er mange måder, man kan hjælpe og støtte børn og unge med ordblindhed, i skolen såvel som i hjemmet.

Webshop optimering

Optimering af webshop: En komplet guide

Sådan indretter du bedst dit køkken