in ,

Hvorfor er en interessentskabskontrakt så vigtig?

Du ved måske ikke hvad en interessentskabskontrakt er, men det er en afgørende kontrakt i et arbejdsforhold eller samarbejde der er et interessentskab. Det kan du læse mere om her og blive klogere på hvad en interessentskabskontrakt skal indeholde, og hvorfor den er så vigtig.  

Hvad er interessentskab? 

Det er først og fremmest en god ide at afklare hvad et interessentskab er. Dette er nemlig udgangspunktet for en interessentskabskontrakt. Der er nemlig ikke nødvendigt med en interessentskabskontrakt, hvis der ikke er noget interessentskab. Men hvad vil dette egentlig sige?  

Et interessentskab kan på mange måder sammenlignes med en enkeltmandsvirksomhed, men skiller sig også fra denne form for virksomhed på en bestemt måde. Der en enkeltmandsvirksomhed kun kan have en person som ejer, kan et interessentskab involvere flere ejere. Det er ikke det samme som et aktieselskab eller et ApS, fordi denne form for virksomhed omfattes af selskabsloven og skal have bestyrelse og direktion. Det er ikke sådan det fungerer med interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed. I lighed med en enkeltmandsvirksomhed så hæfter man med sin privatøkonomi for virksomheden. Der er dog ikke krav til kapital, som det for eksempel er hvis man opretter et ApS.  

Ingen af de to virksomhedsformer omfattes af selskabsloven, og det er derfor fuld aftalefrihed og mulighed for at drive virksomheden lige præcis som man har lyst. For at regulere den måde virksomheden skal drives på, er det under alle omstændigheder en god ide at lave en interessentskabskontrakt.  

Hvad indebærer en interessentskabskontrakt?  

En interessentskabskontrakt skal udarbejdes med juridisk rådgivning og indeholde en række kritiske punkter. Det der gør denne form for kontrakt så vigtig, er at den simpelthen er til for at undgå konflikter i virksomheden og regulere samarbejdet. Det er en god ide at aftale skilsmissen mens man stadig er venner og dette er også udgangspunktet for en interessentskabskontrakt. Her aftaler man nemlig en del forhold for at undgå konflikter. Det er ikke rart at være i konflikt med sin samarbejdspartner, og derfor findes der en række punkter der afklares i kontrakten, så konflikter ikke kan opstå – og hvis de gør, har de en tydelig løsning i kontrakten. 

At sætte op en interessentskabskontrakt er også en god mulighed for at forventningsafstemme og afklare eventuelle uoverensstemmelser allerede inden arbejdsforholdet går i gang. Det nytter ikke at samarbejde, hvis man er i konflikt, og det er dette kontrakten sigter på at undgå.  

Først og fremmest skal der beskrives et formål med virksomheden i kontrakten. Der skal også foreligge en konkurrenceklausul, der regulerer hvorvidt parterne i samarbejdsforholdet må drive konkurrerende virksomhed. Der skal også defineres omfang og varighed af denne klausul. I kontrakten skal der også reguleres hvordan over- og underskud skal fordeles. Sygdom og barsel skal også defineres af kontrakten, og det skal også regler for hvad der skal ske, hvis samarbejdet skal ophøre. Det er også relevant at udarbejde i kontrakten, hvem der hæfter for hvad, hvis noget mod al formodning skulle ske. Konsekvenser for eventuel overtrædelse af kontrakten, skal også defineres i interessentskabskontrakten. Der er altså nogle vigtige forhold, der defineres af interessentskabskontrakten.

Køkken

4 tips til indretningen af køkkenet

Espresso

En espressomaskine er perfekt når du får gæster